• Xếp theo:
I5 2320 ( 3.00 / 6M / sk 1155 )

I5 2320 ( 3.00 / 6M / sk 1155 )

Mã SP: 16060

950,000đ
1,104,000₫
I3 3240 ( 3.40 3M sk 1155 )

I3 3240 ( 3.40 3M sk 1155 )

Mã SP: 16059

850,000đ
1,062,000₫
I3 3210 ( 3.20 3M sk 1155 )

I3 3210 ( 3.20 3M sk 1155 )

Mã SP: 16058

780,000đ
906,000₫
I3 3220 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

I3 3220 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

Mã SP: 16057

800,000đ
1,000,000₫
I3 2120 ( 3.30 / 3M / sk 1155 )

I3 2120 ( 3.30 / 3M / sk 1155 )

Mã SP: 16056

720,000đ
900,000₫
I3 2100 ( 3.10 / 3M / sk 1155 )

I3 2100 ( 3.10 / 3M / sk 1155 )

Mã SP: 16055

680,000đ
860,000₫
Xeon E3-1230 V6

Xeon E3-1230 V6

Mã SP: 16015

5,500,000đ
5,747,000₫
i5 3470 ( 3.20 / 6M / sk 1155 )

i5 3470 ( 3.20 / 6M / sk 1155 )

Mã SP: 15988

1,400,000đ
1,627,000₫
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130

Mã SP: 15966

1,490,000đ
1,988,000₫
i5 4690 ( 3.90 / 6M / sk 1150 )

i5 4690 ( 3.90 / 6M / sk 1150 )

Mã SP: 15915

3,000,000đ
4,117,000₫
Intel Pentium G2010 2.8GHz Dual-Core

Intel Pentium G2010 2.8GHz Dual-Core

Mã SP: 15914

250,000đ
312,000₫
I5 2400 Tray không Fan

I5 2400 Tray không Fan

Mã SP: 15816

1,300,000đ
1,627,000₫
i5 3470 thế hệ 3 mạnh mẽ (6M Cache, up to3.60 GHz)

i5 3470 thế hệ 3 mạnh mẽ (6M Cache, up to3.60 GHz)

Mã SP: 15815

1,400,000đ
1,853,000₫
Intel Core i3-4160 3M Cache 3.6 GHz socket 1150

Intel Core i3-4160 3M Cache 3.6 GHz socket 1150

Mã SP: 15814

1,790,000đ
2,500,000₫
Intel G2120 (3M Cache, 3.10 GHz)

Intel G2120 (3M Cache, 3.10 GHz)

Mã SP: 15813

300,000đ
361,000₫
Intell G3220 trây ko fan

Intell G3220 trây ko fan

Mã SP: 15812

1,000,000đ
123,000₫
CPU Intel G3260 3.3Gzh

CPU Intel G3260 3.3Gzh

Mã SP: 15811

1,100,000đ
1,392,000₫
G3420 3.20GHz 3MB Cache

G3420 3.20GHz 3MB Cache

Mã SP: 15810

1,100,000đ
1,309,000₫
Intel Pentium Processor G3460 (3M Cache, 3.50 GHz)

Intel Pentium Processor G3460 (3M Cache, 3.50 GHz)

Mã SP: 15174

1,250,000đ
1,783,000₫
Intel Core i3-4370 Processor (4M Cache, 3.80 GHz)

Intel Core i3-4370 Processor (4M Cache, 3.80 GHz)

Mã SP: 15173

3,538,000đ
4,314,634₫
Intel Xeon Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 15171

6,220,000đ
6,617,021₫
Intel Pentium Processor G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)

Intel Pentium Processor G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)

Mã SP: 15170

1,508,000đ
1,753,488₫
Intel Celeron Processor G3900 (2M Cache, 2.80 GHz)

Intel Celeron Processor G3900 (2M Cache, 2.80 GHz)

Mã SP: 15169

995,000đ
1,117,978₫
Intel Celeron Processor G3920 (2M Cache, 2.90 GHz)

Intel Celeron Processor G3920 (2M Cache, 2.90 GHz)

Mã SP: 15168

1,250,000đ
1,623,377₫
Intel Pentium Processor G4500 (3M Cache, 3.50 GHz)

Intel Pentium Processor G4500 (3M Cache, 3.50 GHz)

Mã SP: 15167

1,953,000đ
2,381,707₫
Intel Core i3-6098P Processor (3M Cache, 3.60 GHz)

Intel Core i3-6098P Processor (3M Cache, 3.60 GHz)

Mã SP: 15166

2,790,000đ
3,032,609₫
Intel Core i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Intel Core i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Mã SP: 15165

2,500,000đ
3,556,000₫
Intel Core i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz)

Intel Core i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz)

Mã SP: 15164

5,454,000đ
5,993,407₫
Intel Core Processor i5-6400 (6M Cache, 2.70 GHz)

Intel Core Processor i5-6400 (6M Cache, 2.70 GHz)

Mã SP: 15163

4,563,000đ
5,014,286₫
Intel Core Processor i5-6500 (6M Cache, 3,20 GHz)

Intel Core Processor i5-6500 (6M Cache, 3,20 GHz)

Mã SP: 15162

4,929,000đ
5,938,554₫
Intel Core i7-6700 Processor (8M Cache, 4.00 GHz)

Intel Core i7-6700 Processor (8M Cache, 4.00 GHz)

Mã SP: 15161

7,601,000đ
9,383,951₫
Intel Core i7-6700K Processor (8M Cache, 4.20 GHz)

Intel Core i7-6700K Processor (8M Cache, 4.20 GHz)

Mã SP: 15160

8,513,000đ
9,354,945₫
Intel Core i7-5820K Processor (15M Cache, up to 3.30 GHz)

Intel Core i7-5820K Processor (15M Cache, up to 3.30 GHz)

Mã SP: 15159

9,697,000đ
12,929,333₫
Intel Pentium Processor G3450 (3M Cache, 3.40 GHz)

Intel Pentium Processor G3450 (3M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 15158

1,516,000đ
1,826,506₫
Intel Pentium Processor G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)

Intel Pentium Processor G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)

Mã SP: 15157

1,607,000đ
1,959,756₫

window.addEv

0928 800008

Back to top